Kontra klasa #1

Politika klase: o partiji, klasnoj svijesti i razumijevanje trenutne situacije

1. O JEDNOJ KRITICI Moguće je reći kako je u svojoj suštini ovaj tekst još samo jedna u nizu kritika radikalne ljevice. Isto tako, moguće je i postaviti pitanje zbog čega je ta kritika potrebna? Ne bi li radikalna ljevica trebala više surađivati, biti na okupu i „štediti“ se međusobno? Ne bismo li trebali biti […]